Maand: juli 2018

The presentation of our project

No Comments

We have definitively completed the preparation of our service and of course we will adapt it to the wishes of the users. That is our starting position – offering a strong socializing dating source that meets the latest trends.

 

Currently our 100% mobile optimized version is available. The expected date of the launching of the Apps in Google Play and App Store is August 10, 2018. Try it on your mobile and tell us what do you think of it.

 

The following features are available:

 

 • Headline
 • About me
 • Profile completion percentage
 • Social login buttons
 • Facebook friend inviter
 • Facebook login and registration
 • Full registration in 1-step entry
 • Invite friends
 • Private instant messaging
 • General chat with chat rooms by interests
 • Find new friends through personal characteristics
 • Find new friends through common interests
 • Find each other through the in-depth Matching algorithm
 • Free video chat
 • Free audio chat
 • Postcards
 • Greeting recording
 • Emoticons in chats
 • Social network graph – Who is connected to whom?
 • E-mail messages
 • Biorhythm
 • Love calculator
 • Upload and play music
 • Share video
 • Photo albums
 • Profile photos
 • Users online
 • New users
 • Related users
 • Users that I have viewed
 • Profile visitors
 • Basic and advanced search
 • Saved searches
 • Remote search
 • Relationship types
 • Search filter for gender
 • Sort by relevance and by rating
 • Favorites
 • Friends
 • User blocking
 • Set
 • Groups
 • Custom statuses
 • E-mail notifications
 • Profile comments
 • Notes about photos
 • Top users
 • Yes or No functionality
 • Hot or Not
 • Nude filter
 • Hide the profile
 • Users can always be made online
 • Matching mail
 • Automatic activation of mobile version
 • Mobile video chat
 • Mobile audio chat
 • Mobile video upload
 • Users can choose language
 • Automatic language detection
 • Newsletter (our latest trendy lifestyle magazine)
 • Free trial (in July 2018 – 30 days from registration!)
 • Information section
 • Help section
 • Contact us

 

Of course we continue to work towards the extra functions that will fascinate you. More about that later.

 

Try it now for free: https://metrueyou.com/app/

 

Are you curious about who is behind the idea? We will tell you more about that later. Well, we would like to tell you about the initiator behind this project:

 

Pavel Shkarban, now 36 years old, from the lesser / more well-known Belarus, grew up in The Netherlands and has enjoyed his education and experience in both the Netherlands and Russia. He completely rejected his political statement a while ago and does not want to make any public statements about politics, except in the private circles with a cigar and a good sip of whiskey (or still Vodka?).

 

The other people working on the project have a lot of experience of more than 14 years in similar projects. In which areas are we situated? In the Netherlands, Germany, United Kingdom and United States of America. We speak Dutch, Russian, German, English and Spanish. We are constantly expanding our network. There are so many interesting people around us. We do not go further into how the network expansion works. However, we can tell from our own experience that meeting that one person brings a lot of new perspective, the new interests, expertise and so on.

 

The timeline of our project so far looks like this:

 

 • 16-02-2018 – The idea was born!
 • 27-03-2018 – Start of analysis (Desk / Field research)
 • 01-05-2018 – The beginning of the planning
 • 07-05-2018 – First Social Media presence
 • 15-06-2018 – Start of construction on the App / Social script
 • 30-06-2018 – Official public presentation of the online script
 • 10-08-2018 – The expected launch date of the App on Google Play and App Store

 

Our new Socializing / Dating App focuses primarily on interests, sharing interests and discover the new ones.. A small overview of these interests is:

 

 • Adventures
 • Animals
 • Art
 • Beauty
 • Blogging
 • Business
 • Cars
 • Cinema
 • Collection
 • Comedy
 • Computers
 • Cooking
 • Crafts
 • Dancing
 • Discounts
 • Drama
 • Drawing
 • Electronics
 • Entertaiment
 • Erotic
 • Eurovision
 • Fashion
 • Festivals
 • Finances
 • Fitness
 • Flowers
 • Food
 • Fun
 • Futuristic
 • Gaming
 • Hiking
 • History
 • Holiday
 • IT
 • Languages
 • LGBTQ+
 • Music
 • Nature
 • Perception
 • Pets
 • Photography
 • Poems
 • Polyamory
 • Psychology
 • Quotes
 • Reading
 • Religion
 • Sarcasm
 • Sex
 • Shopping
 • Space
 • Spirituality
 • Tattoo
 • Technic
 • Thouts
 • Travelling
 • TV
 • Wellness
 • Wisdom
 • World facts
 • Writing
 • Yoga

 

Where are your interests? Do you have a new not yet known interest and do you want to tell more about it? Do you want to share your new interest with others? That’s your chance!

 

Meet new interesting people. Feel free to introduce yourself in our app and in our community.

MeTrueYou.com

“Share your interests, share your dreams!”

“Keep it simple or make it profoundly!”

“We all comminicate!”

 

    

Presentatie van ons project

No Comments

We hebben de voorbereiding van onze service definitief afgebouwd en uiteraard zullen we het aanpassen naar de wensen van de gebruikers. Dat is onze startpositie – het aanbieden van een sterke socializing bron, die voldoet aan de laatste trends.

 

Momenteel is onze 100% mobiel geoptimaliseerde versie beschikbaar. De verwachte datum van de komst van de Apps in Google Play en App Store is 10 augustus 2018. Probeer het alsnog uit op je mobiel en vertel ons wat jij er van vindt.

 

De volgende functies zijn beschikbaar:

 

 • Headline
 • Over mij
 • Voltooiingspercentage profiel
 • Sociale login-knoppen
 • Facebook-vriend inviter
 • Facebook login en registratie
 • Volledige registratie in 1-stap toetreding
 • Nodig vrienden uit
 • Privé-instant messaging
 • Algemene chat met chat kamers op interesses
 • Vind nieuwe vrienden door persoonlijke eigenschappen
 • Vind nieuwe vrienden door gemeenschappelijke interesses
 • Vind elkaar via het diepgaande Matching-algoritme
 • Gratis videochat
 • Gratis audiochat
 • Postkaarten
 • Begroeting opname
 • Emoticons in chats
 • Sociaal netwerkgrafiek – Wie is met wie verbonden?
 • E-mail berichten
 • Bioritme
 • Love calculator
 • Muziek uploaden en afspelen
 • Video delen
 • Foto albums
 • Profiel foto’s
 • Gebruikers online
 • Nieuwe gebruikers
 • Verwante gebruikers
 • Gebruikers die ik heb bekeken
 • Profiel bezoekers
 • Basis en geavanceerd zoeken
 • Bewaarde zoekopdrachten
 • Zoeken op afstand
 • Relatietypes
 • Zoekfilter voor geslacht
 • Sorteren op relevantie en op beoordeling
 • Favorieten
 • Vrienden
 • Gebruikersblokkering
 • Koppels
 • Groepen
 • Aangepaste statussen
 • E-mail notificaties
 • Profiel opmerkingen
 • Opmerkingen over foto’s
 • Top gebruikers
 • Ja of Nee functionaliteit
 • Hot or Not
 • Naaktfilter
 • Verbergen van het profiel
 • Gebruikers kunnen altijd online worden gemaakt
 • Matching mail
 • Automatische activering van mobiele versie
 • Mobiele videochat
 • Mobiele audiochat
 • Mobiele video-upload
 • Gebruikers kunnen taal kiezen
 • Automatische taaldetectie
 • Nieuwsbrief (onze nieuwste trendy lifestyle magazine)
 • Gratis proefversie (in juli 2018 – 30 dagen vanaf de aanmelding!)
 • Informatie sectie
 • Help-gedeelte
 • Neem contact met ons op

 

Uiteraard blijven we verder werken naar de extra functies, die jou zullen fascineren. Daar later meer over.

 

Probeer het nu gratis uit: https://metrueyou.com/app/

 

Ben jij benieuwd naar wie er allemaal achter het idee zit? Daarover vertellen wij ook later meer. Wel vertellen wij graag over de initiatiefnemer achter dit project:

 

Pavel Shkarban, nu 36 jaar oud, afkomstig uit de minder/meer bekende Wit-Rusland, in Nederland opgegroeid en heeft zijn opleidingen en ervaring zowel in Nederland als Rusland genoten. Hij heeft zijn political statement een tijd geleden helemaal verworpen en wil over de politiek geen enkele publieke uitspraken meer doen, behalve dan in de besloten kringen met een sigaar en een goed  slok whisky (of toch nog Vodka?) erbij.

 

De overige mensen die aan het project aan het werken zijn hebben een ruime ervaring van meer dan 14 jaar in de soortgelijke projecten. In welke gebieden zijn we gesitueerd? In Nederland, Duitsland, Verendigd Koninkrijk en Verenigde Staten van Amerika. We spreken Nederlands, Russisch, Duits, Engels en Spaans. We breiden constant ons netwerk uit. Er zijn zoveel interessante mensen rond ons omheen. We gaan niet verder op in hoe het netwerk uitbreiding in zijn werk gaat. Wel kunnen we uit onze eigen ervaring vertellen, dat het ontmoeten van dat ene persoon brengt veel nieuw kijk, de nieuwe interesses, expertise en noem maar op met zich mee.

 

De tijdlijn van ons project ziet er tot nu toe als volgt uit:

 

 • 16-02-2018 – Het idee was geboren!
 • 27-03-2018 – Begin van analyse (Desk / Field research)
 • 01-05-2018 – Het begin van de planning
 • 07-05-2018 – Eerste Social Media aanwezigheid
 • 15-06-2018 – Start van de bouw aan de App / Social script
 • 30-06-2018 – Officiële openbare presentatie van het online script
 • 10-08-2018 – De verwachte lanceerdatum van de App op Google Play en App Store

 

Onze nieuwe Socializing / Dating App richt zich vooral op interesses, eigen interesses delen en de nieuwe ontdekken. Een klein overzicht van die interesses is:

 

 • Ambachten
 • Auto’s
 • Avonturen
 • Bedrijf
 • Bioscoop
 • Bloemen
 • Bloggen
 • Boodschappen doen
 • Citaten
 • Computers
 • Dansen
 • Dieren
 • Drama
 • Elektronica
 • Entertaiment
 • Erotisch
 • Eten
 • Eurovision
 • Festivals
 • Fotografie
 • Futuristisch
 • Gaming
 • Gedachten
 • Gedichten
 • Geld
 • Geschiedenis
 • Geschiktheid
 • Holiday
 • Huisdieren
 • ICT
 • Koken
 • Komedie
 • Kortingen
 • Kunst
 • Lezing
 • LGBTQ +
 • Mode
 • Muziek
 • Natuur
 • Op reis
 • Perceptie
 • Polyamorie
 • Pret
 • Psychologie
 • Religie
 • Ruimte
 • Sarcasme
 • Schoonheid
 • Schrijven
 • Seks
 • Spiritualiteit
 • Talen
 • Tatoeëren
 • Techniek
 • Tekening
 • TV
 • Verzameling
 • Wandelen
 • Wellness
 • Wereld feiten
 • Wijsheid
 • Yoga

 

Waar liggen jou interesses? Heb jij een nieuwe nog niet bekende interesse en wil jij daar meer over vertellen? Wil jij jouw nieuwe interesse graag met anderen delen? Dat is jouw kans!

 

Ontmoet nieuwe interessante mensen. Voel jezelf vrij om zichzelf voor te stellen in onze app en in onze community.

 

MeTrueYou.com

“Deel uw interesses, deel uw dromen!”

“Houd het eenvoudig of maak het diepzinnig!”

“We communiceren allemaal!”

 

   

 

 

Официальная презентация нашего проекта

No Comments

Мы окончательно завершили подготовку нашего сервиса, и, конечно же, мы адаптируем его к пожеланиям пользователей. Это наша стартовая позиция – предлагая мощный источник знакомства и социализации для общения, который соответствует последним тенденциям.

 

В настоящее время доступна наша 100% оптимизированная версия для мобильного телефона. Ожидаемая дата запуска приложений в Google Play и App Store 10 августа 2018 года. Испробуйте на своем мобильном телефоне и сообщите нам, что вы думаете об этом.

 

Доступны следующие функции:

 

 • Заголовок
 • Обо мне
 • Процент заполнения профиля
 • Кнопки социального входа
 • Facebook-приглашение
 • Вход и регистрация через Facebook
 • Полная регистрация в одношаговой записи
 • Пригласить друзей
 • Частный обмен мгновенными сообщениями
 • Общий чат с чатами по интересам
 • Найдите новых друзей по личным характеристикам
 • Найдите новых друзей через общие интересы
 • Найдите друг друга через алгоритм соответствия
 • Бесплатный видеочат
 • Бесплатный аудио-чат
 • Открытки
 • Запись приветствия
 • Смайлики в чатах
 • График социальной сети. Кто связан с кем?
 • Сообщения электронной почты
 • Биоритм
 • Калькулятор любви
 • Загрузка и воспроизведение музыки
 • Поделиться видео
 • Фотоальбомы
 • Фото профиля
 • Пользователи онлайн
 • Новые пользователи
 • Схожие пользователи
 • Пользователи, которых я просмотрел
 • Посетители
 • Основной и расширенный поиск
 • Сохраненные поисковые запросы
 • Удаленный поиск
 • Типы отношений
 • Фильтр поиска по полу
 • Сортировать по релевантности и по рейтингу
 • Избранное
 • Друзья
 • Блокирование пользователей
 • Пары
 • Группы
 • Пользовательские статусы
 • Уведомления по электронной почте
 • Комментарии к профилю
 • Заметки о фотографиях
 • Лучшие пользователи
 • Да или Нет.
 • Горячий или нет
 • Фильтр обнажённости
 • Скрыть профиль
 • Пользователи всегда могут быть подключены к сети
 • Сообщение почтой о Соответствии
 • Автоматическая активация мобильной версии
 • Мобильный видеочат
 • Мобильный аудио-чат
 • Загрузка мобильного видео
 • Пользователи могут выбирать язык
 • Автоматическое определение языка
 • Информационный бюллетень (наш последний модный журнал о жизни)
 • Бесплатная пробная версия (в июле 2018 года – 30 дней с момента регистрации!)
 • Раздел информации
 • Раздел справки
 • Свяжитесь с нами

 

Конечно, мы продолжаем работать над дополнительными функциями, которые будут очаровывать вас. Об этом позже.

 

Попробуйте бесплатно прямо сейчас: https://metrueyou.com/app/

 

Вам интересно, кто стоит за этой идеей? Мы расскажем вам об этом позже. Ну, мы хотели бы рассказать вам об инициаторе этого проекта:

 

Павел Шкарбань, которому сейчас 36 лет, из менее / более известной Беларуси, вырос в Нидерландах и получил образование и опыт как в Нидерландах, так и в России. Он полностью отверг свое политическое заявление некоторое время назад и не хочет публично заявлять о политике, кроме как в частных кругах с сигарой и хорошим глотком виски (или всё еще водки?).

 

Другие люди, работающие над проектом, имеют большой опыт более 14 лет в подобных проектах. В каких регионах мы находимся? В Нидерландах, Германии, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах Америки. Мы говорим на голландском, русском, немецком, английском и испанском языках. Мы постоянно расширяем нашу сеть. Вокруг нас так много интересных людей. Мы больше не рассказываем о том, как работает расширение сети. Однако мы можем по собственному опыту сказать, что встреча с одним человеком приносит много новых взглядов, новых интересов, опыта и так далее.

 

Сроки нашего проекта пока выглядят так:

 

 • 16-02-2018 – Идея родилась!
 • 27-03-2018 – начало анализа (исследования)
 • 01-05-2018 – Начало планирования
 • 07-05-2018 – Первое присутствие в социальных сетях
 • 15-06-2018 – Начало строительства в Приложения / Соц. Скрипта
 • 30-06-2018 – Официальная публичная презентация онлайн-скрипта
 • 10-08-2018 – Ожидаемая дата запуска приложения в Google Play и App Store

 

Наше новое приложение для общения / знакомств ориентировано прежде всего на интересы, разделяет интересы и открывает новые. Небольшой обзор этих интересов (от А до Я):

 

 • Бизнес
 • Ведение блога
 • Босприятие
 • Готовка
 • Домашние питомцы
 • Драма
 • Духовность
 • Евровидение
 • Животные
 • Забава
 • Игры
 • Изобразительное искусство
 • Йога
 • История
 • ИТК
 • Каникулы
 • Кино
 • Коллекцианирование
 • Комедия
 • Компьютеры
 • Космос
 • Красота
 • ЛГБТ+
 • Легковые автомобили
 • Мировые факты
 • Мода
 • Мудрость
 • Музыка
 • Мысли
 • Пеший туризм
 • Писание
 • Питание
 • Покупка
 • Полиамурность
 • Приключения
 • Природа
 • Психология
 • Путешествия
 • Развлечения
 • религия
 • ремесла
 • Рисование
 • Сарказм
 • Секс
 • Скидки
 • Стихи
 • танцы
 • Татуировки
 • ТВ
 • Техника
 • Фестивали
 • Финансы
 • Фитнес
 • Фотографирование
 • Футуризм
 • Хорошее здоровье
 • Цветы
 • Цитаты
 • Чтение
 • Электроника
 • Эротика
 • Языки

 

Какие ваши интересы? У вас есть новый, еще не известный интерес, и вы хотите рассказать об этом больше? Вы хотите поделиться своим новым интересом с другими? Это ваш шанс!

 

Познакомься с новыми интересными людьми. Не стесняйтесь представить себя в нашем приложении и в нашем сообществе.

MeTrueYou.com

«Поделитесь своими интересами, поделитесь своими мечтами!»

«Делайте это легко или глубокомысленно!»

«Мы все общаемся!»

 

Распространяйте Любовь

No Comments

Распространяйте Любовь как профессионал или просто в своё свободное время.

Это не МЛМ, нет каких либо инвестиций денежных средств, это простой Партнерский Маркетинг, но

Мы предлагаем самые высокие выплаты в индустрии (Онлайн) Знакомств.

 

Мы стремимся, что-бы ваш бизнес работал, поэтому мы предлагаем самые высокие выплаты в индустрии знакомств.

 

Зарегистрируйтесь сейчас – зарабатывайте 25% от каждого участника.

 

Жизненный пример:

Наш сервис предлагает различные возможности для наших пользователей. Самый наглядный пример – это Премиум абонемент на 1 год.

Стоимость: 99 евро / 8,25 ежемесячно.

И так, мы довольно открыто готовы описать нашу ценовую стратегию:

Стоимость услуги: 99 евро

Минус НДС: – 17,19 евро

Остаётся: 81,81 евро

Минус оплаты за дистрибуцию приложения самым всемирно признанным поисковиком (-30%): 24,55 евро

Оплата ПАРТНЕРА 25% ОТ СТОИМОСТИ С НДС: 24,75 евро
Остальное: Оперативные расходы плюс наша валовая прибыль.

 

Вернёмся к ВАШЕМУ ДОХОДУ. 24,75 евро за год за привлечение одного пользователя. Это 2,06 евро за месяц. У вас есть Блог, профиль/я в Социальных сетях, и.т.д. и наверно самое важное в нашем деле: у вас есть ШИРОКИЙ КРУГОЗОР.

 

Предположим вы привлекли к нашему сервису 1000 пользователей – Это 2060 евро в месяц!

Но ведь это смогут стать и 2000 и 5000, а может быть и 10000! И это не временный доход, это доход на протяжении всей жизни!

 

Остаточный доход – вам выплачивают ПОЖИЗНЕННО.

Когда ваш клиент присоединяется, ваш партнерский идентификатор привязан к их профилю навсегда. Это означает, что вы зарабатываете деньги, если они станут абонентами спустя года или с перерывом на какое-то время. Это отличный источник остаточного дохода.

 

Партнер со специалистом по конверсии

Наш сильный бренд конвертирует ваш трафик. С более чем 14 лет в индустрии ИТК у нас есть опыт, с которым вы хотите совместно работать и зарабатывать деньги. Мы точно отстроили наш сервис, чтобы получить один из самых высоких коэффициентов конверсии в отрасли. Станьте партнером MeTrueYou.com и получайте выгоду от привлечения наших клиентов, надежных платежей и начинайте зарабатывать больше денег, чем любая другая программа.

 

Сильное признание бренда

MeTrueYou.com, наше имя говорит обо всем и будет стимулировать больше кликов, что означает больше денег.

 

Отчеты в реальном времени

24/7 статистики в реальном времени, обеспечивающие мгновенную обратную связь в ваших кампаниях.

 

Свежие баннеры

Мы оптимизируем и обновляем баннеры регулярно, чтобы обеспечить максимальную скорость кликов.

 

Превосходные конверсии

Наш комплексный маркетинговый подход доказал свою эффективность.

 

Лояльность и объем оплаты

Ежемесячные акции вознаграждают наших лояльных партнеров более высокими выплатами, подарками и даже поездками. Лучшие партнёры зарабатывают бонусные платежи, всё выше и выше стандартных платежей.

 

Говорить слова о любви могу бесконечно, стать Купидоном в реальной жизни – это искусство!

 

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы стать нашим партнером.

О нас: https://metrueyou.com/app/about?set_language=russian

Наша партнёрка: https://metrueyou.com/app/partner/

Наше приложение: https://metrueyou.com/app/

Наш Блог: https://metrueyou.com/blog/

Наш корпоративный сайт: https://metrueyou.com/