Tag: dating app

The presentation of our project

No Comments

We have definitively completed the preparation of our service and of course we will adapt it to the wishes of the users. That is our starting position – offering a strong socializing dating source that meets the latest trends.

 

Currently our 100% mobile optimized version is available. The expected date of the launching of the Apps in Google Play and App Store is August 10, 2018. Try it on your mobile and tell us what do you think of it.

 

The following features are available:

 

 • Headline
 • About me
 • Profile completion percentage
 • Social login buttons
 • Facebook friend inviter
 • Facebook login and registration
 • Full registration in 1-step entry
 • Invite friends
 • Private instant messaging
 • General chat with chat rooms by interests
 • Find new friends through personal characteristics
 • Find new friends through common interests
 • Find each other through the in-depth Matching algorithm
 • Free video chat
 • Free audio chat
 • Postcards
 • Greeting recording
 • Emoticons in chats
 • Social network graph – Who is connected to whom?
 • E-mail messages
 • Biorhythm
 • Love calculator
 • Upload and play music
 • Share video
 • Photo albums
 • Profile photos
 • Users online
 • New users
 • Related users
 • Users that I have viewed
 • Profile visitors
 • Basic and advanced search
 • Saved searches
 • Remote search
 • Relationship types
 • Search filter for gender
 • Sort by relevance and by rating
 • Favorites
 • Friends
 • User blocking
 • Set
 • Groups
 • Custom statuses
 • E-mail notifications
 • Profile comments
 • Notes about photos
 • Top users
 • Yes or No functionality
 • Hot or Not
 • Nude filter
 • Hide the profile
 • Users can always be made online
 • Matching mail
 • Automatic activation of mobile version
 • Mobile video chat
 • Mobile audio chat
 • Mobile video upload
 • Users can choose language
 • Automatic language detection
 • Newsletter (our latest trendy lifestyle magazine)
 • Free trial (in July 2018 – 30 days from registration!)
 • Information section
 • Help section
 • Contact us

 

Of course we continue to work towards the extra functions that will fascinate you. More about that later.

 

Try it now for free: https://metrueyou.com/app/

 

Are you curious about who is behind the idea? We will tell you more about that later. Well, we would like to tell you about the initiator behind this project:

 

Pavel Shkarban, now 36 years old, from the lesser / more well-known Belarus, grew up in The Netherlands and has enjoyed his education and experience in both the Netherlands and Russia. He completely rejected his political statement a while ago and does not want to make any public statements about politics, except in the private circles with a cigar and a good sip of whiskey (or still Vodka?).

 

The other people working on the project have a lot of experience of more than 14 years in similar projects. In which areas are we situated? In the Netherlands, Germany, United Kingdom and United States of America. We speak Dutch, Russian, German, English and Spanish. We are constantly expanding our network. There are so many interesting people around us. We do not go further into how the network expansion works. However, we can tell from our own experience that meeting that one person brings a lot of new perspective, the new interests, expertise and so on.

 

The timeline of our project so far looks like this:

 

 • 16-02-2018 – The idea was born!
 • 27-03-2018 – Start of analysis (Desk / Field research)
 • 01-05-2018 – The beginning of the planning
 • 07-05-2018 – First Social Media presence
 • 15-06-2018 – Start of construction on the App / Social script
 • 30-06-2018 – Official public presentation of the online script
 • 10-08-2018 – The expected launch date of the App on Google Play and App Store

 

Our new Socializing / Dating App focuses primarily on interests, sharing interests and discover the new ones.. A small overview of these interests is:

 

 • Adventures
 • Animals
 • Art
 • Beauty
 • Blogging
 • Business
 • Cars
 • Cinema
 • Collection
 • Comedy
 • Computers
 • Cooking
 • Crafts
 • Dancing
 • Discounts
 • Drama
 • Drawing
 • Electronics
 • Entertaiment
 • Erotic
 • Eurovision
 • Fashion
 • Festivals
 • Finances
 • Fitness
 • Flowers
 • Food
 • Fun
 • Futuristic
 • Gaming
 • Hiking
 • History
 • Holiday
 • IT
 • Languages
 • LGBTQ+
 • Music
 • Nature
 • Perception
 • Pets
 • Photography
 • Poems
 • Polyamory
 • Psychology
 • Quotes
 • Reading
 • Religion
 • Sarcasm
 • Sex
 • Shopping
 • Space
 • Spirituality
 • Tattoo
 • Technic
 • Thouts
 • Travelling
 • TV
 • Wellness
 • Wisdom
 • World facts
 • Writing
 • Yoga

 

Where are your interests? Do you have a new not yet known interest and do you want to tell more about it? Do you want to share your new interest with others? That’s your chance!

 

Meet new interesting people. Feel free to introduce yourself in our app and in our community.

MeTrueYou.com

“Share your interests, share your dreams!”

“Keep it simple or make it profoundly!”

“We all comminicate!”

 

    

Presentatie van ons project

No Comments

We hebben de voorbereiding van onze service definitief afgebouwd en uiteraard zullen we het aanpassen naar de wensen van de gebruikers. Dat is onze startpositie – het aanbieden van een sterke socializing bron, die voldoet aan de laatste trends.

 

Momenteel is onze 100% mobiel geoptimaliseerde versie beschikbaar. De verwachte datum van de komst van de Apps in Google Play en App Store is 10 augustus 2018. Probeer het alsnog uit op je mobiel en vertel ons wat jij er van vindt.

 

De volgende functies zijn beschikbaar:

 

 • Headline
 • Over mij
 • Voltooiingspercentage profiel
 • Sociale login-knoppen
 • Facebook-vriend inviter
 • Facebook login en registratie
 • Volledige registratie in 1-stap toetreding
 • Nodig vrienden uit
 • Privé-instant messaging
 • Algemene chat met chat kamers op interesses
 • Vind nieuwe vrienden door persoonlijke eigenschappen
 • Vind nieuwe vrienden door gemeenschappelijke interesses
 • Vind elkaar via het diepgaande Matching-algoritme
 • Gratis videochat
 • Gratis audiochat
 • Postkaarten
 • Begroeting opname
 • Emoticons in chats
 • Sociaal netwerkgrafiek – Wie is met wie verbonden?
 • E-mail berichten
 • Bioritme
 • Love calculator
 • Muziek uploaden en afspelen
 • Video delen
 • Foto albums
 • Profiel foto’s
 • Gebruikers online
 • Nieuwe gebruikers
 • Verwante gebruikers
 • Gebruikers die ik heb bekeken
 • Profiel bezoekers
 • Basis en geavanceerd zoeken
 • Bewaarde zoekopdrachten
 • Zoeken op afstand
 • Relatietypes
 • Zoekfilter voor geslacht
 • Sorteren op relevantie en op beoordeling
 • Favorieten
 • Vrienden
 • Gebruikersblokkering
 • Koppels
 • Groepen
 • Aangepaste statussen
 • E-mail notificaties
 • Profiel opmerkingen
 • Opmerkingen over foto’s
 • Top gebruikers
 • Ja of Nee functionaliteit
 • Hot or Not
 • Naaktfilter
 • Verbergen van het profiel
 • Gebruikers kunnen altijd online worden gemaakt
 • Matching mail
 • Automatische activering van mobiele versie
 • Mobiele videochat
 • Mobiele audiochat
 • Mobiele video-upload
 • Gebruikers kunnen taal kiezen
 • Automatische taaldetectie
 • Nieuwsbrief (onze nieuwste trendy lifestyle magazine)
 • Gratis proefversie (in juli 2018 – 30 dagen vanaf de aanmelding!)
 • Informatie sectie
 • Help-gedeelte
 • Neem contact met ons op

 

Uiteraard blijven we verder werken naar de extra functies, die jou zullen fascineren. Daar later meer over.

 

Probeer het nu gratis uit: https://metrueyou.com/app/

 

Ben jij benieuwd naar wie er allemaal achter het idee zit? Daarover vertellen wij ook later meer. Wel vertellen wij graag over de initiatiefnemer achter dit project:

 

Pavel Shkarban, nu 36 jaar oud, afkomstig uit de minder/meer bekende Wit-Rusland, in Nederland opgegroeid en heeft zijn opleidingen en ervaring zowel in Nederland als Rusland genoten. Hij heeft zijn political statement een tijd geleden helemaal verworpen en wil over de politiek geen enkele publieke uitspraken meer doen, behalve dan in de besloten kringen met een sigaar en een goed  slok whisky (of toch nog Vodka?) erbij.

 

De overige mensen die aan het project aan het werken zijn hebben een ruime ervaring van meer dan 14 jaar in de soortgelijke projecten. In welke gebieden zijn we gesitueerd? In Nederland, Duitsland, Verendigd Koninkrijk en Verenigde Staten van Amerika. We spreken Nederlands, Russisch, Duits, Engels en Spaans. We breiden constant ons netwerk uit. Er zijn zoveel interessante mensen rond ons omheen. We gaan niet verder op in hoe het netwerk uitbreiding in zijn werk gaat. Wel kunnen we uit onze eigen ervaring vertellen, dat het ontmoeten van dat ene persoon brengt veel nieuw kijk, de nieuwe interesses, expertise en noem maar op met zich mee.

 

De tijdlijn van ons project ziet er tot nu toe als volgt uit:

 

 • 16-02-2018 – Het idee was geboren!
 • 27-03-2018 – Begin van analyse (Desk / Field research)
 • 01-05-2018 – Het begin van de planning
 • 07-05-2018 – Eerste Social Media aanwezigheid
 • 15-06-2018 – Start van de bouw aan de App / Social script
 • 30-06-2018 – Officiële openbare presentatie van het online script
 • 10-08-2018 – De verwachte lanceerdatum van de App op Google Play en App Store

 

Onze nieuwe Socializing / Dating App richt zich vooral op interesses, eigen interesses delen en de nieuwe ontdekken. Een klein overzicht van die interesses is:

 

 • Ambachten
 • Auto’s
 • Avonturen
 • Bedrijf
 • Bioscoop
 • Bloemen
 • Bloggen
 • Boodschappen doen
 • Citaten
 • Computers
 • Dansen
 • Dieren
 • Drama
 • Elektronica
 • Entertaiment
 • Erotisch
 • Eten
 • Eurovision
 • Festivals
 • Fotografie
 • Futuristisch
 • Gaming
 • Gedachten
 • Gedichten
 • Geld
 • Geschiedenis
 • Geschiktheid
 • Holiday
 • Huisdieren
 • ICT
 • Koken
 • Komedie
 • Kortingen
 • Kunst
 • Lezing
 • LGBTQ +
 • Mode
 • Muziek
 • Natuur
 • Op reis
 • Perceptie
 • Polyamorie
 • Pret
 • Psychologie
 • Religie
 • Ruimte
 • Sarcasme
 • Schoonheid
 • Schrijven
 • Seks
 • Spiritualiteit
 • Talen
 • Tatoeëren
 • Techniek
 • Tekening
 • TV
 • Verzameling
 • Wandelen
 • Wellness
 • Wereld feiten
 • Wijsheid
 • Yoga

 

Waar liggen jou interesses? Heb jij een nieuwe nog niet bekende interesse en wil jij daar meer over vertellen? Wil jij jouw nieuwe interesse graag met anderen delen? Dat is jouw kans!

 

Ontmoet nieuwe interessante mensen. Voel jezelf vrij om zichzelf voor te stellen in onze app en in onze community.

 

MeTrueYou.com

“Deel uw interesses, deel uw dromen!”

“Houd het eenvoudig of maak het diepzinnig!”

“We communiceren allemaal!”

 

   

 

 

Everything about relationships, love and friendship

No Comments

Love is one of the most profound emotions known to human.

 

There are many types of love, but most people search with expression for a romantic relationship with a compatible partner.

 

For some, romantic relationships are the most meaningful element of life, a source of deep fulfillment.

 

The ability to have a healthy, loving relationship is not innate.

 

Much of the evidence suggests that the ability to form a stable relationship begins in childhood, in the earliest experiences of a child with a caregiver who reliably meets the child’s needs for food, care, protection, stimulation and social contact.

 

These relationships are not destiny, but they seem to establish patterns in relationships with others.

 

Failed relationships happen for many reasons and the failure of a relationship is often a source of great psychological fear.

 

Most of us have to work consciously to master the skills needed to make the relationships work.

 

The reasons why we date (online).

Interactions before the first meeting play an important role in determining the trajectory of a potential relationship. Before the first meeting, the discussion partners have the opportunity to learn more about each other while they assess whether or not they are well attuned to each other.

 

The information we share, both verbal and non-verbal, can make a lasting impression. That is why first discussions are often carefully organized events in which the participants play a specific role, with the aim of creating a bond.

 

A large part of the gender differences that are observed during the first conversations are the result of emotional and sexual attraction. These differences give people control over a situation, but can also ensure that they place themselves in the expected patterns.

 

The purpose of (online) dating

It is important to determine the purpose of dating, because the reasons we engage in this behavior can be related to the different experiences we have during our dates.

 

The younger daters view dating from a more egocentric perspective, while late bloomers are more focused on having healthy and balanced relationships.

 

Specifically, seven different functions of dating can be named:

 • – recreation,
 • – socialization,
 • – camaraderie,
 • – increasing status (i.e., to increase social status by dating an attractive or popular partner),
 • – courtship,
 • – intimacy,
 • – sexual experiments

 

The reasons for (online) dating are:

 • – personal uncertainty,
 • – examining the possibility of a future relationship,
 • – friendship and fun

 

The reasons why people date are important because they show that there are many goals that it can serve.

 

The reason why one person chooses to go on a date may not match the goal of his / her interlocutor. Therefore, assessing the level of involvement and interest that a person has in a person before you have a date can be decisive for determining whether the first actual meeting can take place. [1]

 

The traditions of yore and the freedom of today

In the past, dating had one specific goal – finding the future spouse, even if you did not exclude cheating of your regular partner.

 

Friendships could be made with people of the same sex.

 

Sharing interests was only done in an association.

 

Right now those lines are being crossed. Human is looking for more freedom. Human no longer wants to be placed in a specific box. Human wants to be himself now and that gives freedom to human.

 

Today’s freedom comes about through more causes. The inter-gender interactions, expressed in sharing the same interests, practicing the same sports, having the same positions on the career ladder, having the same political ambitions, etc.

 

The second reason is the communication options that today’s technology has to offer. Today’s communication technology is getting faster, easier, ever better. That offers us unprecedented opportunities. The pen pals of the past are now called chat friends and often deep in our hearts as our real friends, because we can share the information faster and more easily and express our feelings a better way (eg video, voice chat).

 

Society is changing. Human changes. Freedom is a choice. Everyone feels free in his or her own way. The “emergence” of the new sexes, the outcome for your sexual orientation has been given a privilege in the civilized world. One can and may love several people.

 

Polyamory

Polyamory (from the Greek πολύ poly, “many, multiple”, and Latin amor, “love”) stands for a way of life in which one is open to having more than one love relationship simultaneously, while also allowing sexuality on the condition that it happens in openness and honesty and with the knowledge and consent of everyone involved. Great importance is attached to ethics and good communication between partners and often also with partner partners.

 

Polyamory is distinctly distinguished from cheating or adultery, which happens without the consent of the partner and is therefore regarded as immoral. Polyamory is described as “consensual, ethical and responsible non-monogamy”.

 

Polyamorous relationships can exist in various ways, reflecting the choices and philosophies of those involved, but contain recurring themes such as:

 • – love,
 • – intimacy,
 • – honesty,
 • – integrity,
 • – equality,
 • – communication,
 • – dedication

 

Polyamory differs from polygamy because there is no need of a marriage or intimacy as in polygamy. Polyamorous relationships can take all kinds of forms, from marriage, cohabitation to part-time long-distance relations [2].

 

Ethical Slut

A woman is quickly seen as a slut when she is flirtatious and seductive; she is seen as a danger to marital happiness.

 

Positive slut being M/F is possible if you do so with consultation and consent from all concerned. Not a simple task and in most love practices will also prove that it is an impossible task.

 

The time factor can be a breaker because everyone wants attention. Someone said “polyamory is a career”. It is a well-considered decision from people who take their responsibility.

 

Responsibilities

– Consent: It is all about the (sexual) behavior of everyone

and that it is good for the well-being and pleasure of all persons.

– Honesty: To yourself and the others.

– Respect: Recognize the feelings of jealousy.

– Appointments: Discuss the time to be spent.

– Communicate: Talk about your feelings and keep in touch with each other [3].

 

MeTrueYou App; MeTrueYou.com; Me True You Company

Relationships exist in many types: sexual, short, long, friendly, intimate, etc. They add to your life, give you space to learn, change you and give you pleasure.

 

The founders of Me True You Company have been closely involved in the developments since the start of Social Media. We have gained a lot of experience, both at technological level and in the field of human knowledge.

 

The people behind the scenes have a lot of experience in different areas. Technology, Project Management, Legislation, Psychology, etc. We combine all that knowledge and experience to offer users the most reliable source of socialization.

 

We are working on the most reliable dating app for open-minded people. We will continue to do so at all times. The MeTrueYou team follows the latest developments in society, in technological solutions, the latest trends. In this way we constantly become acquainted with new people, who may become our partners and give their own input to our idea. We love people and people love us. We grow with the people and our App will enrich your life. The App does not serve to replace your existing life, but as a supplement. Use it with moderation and common sense.

 

The MeTrueYou App also serves as the addition to the existing offer. One app focuses specifically on the external properties, the other on the local events (near me). MeTrueYou mainly focuses on sharing the same interests and discovering the new ones.

 

We introduce the desktop version as a pilot. The subscription in the whole month of July 2018 means that the Premium Acoount is FREE for 30 days from the registration date! You also receive 500 credits for FREE!

 

Discover our 100% mobile optimized app in a desktop / mobile version. Try it out and let us know what you think, what you want to see in the future and what can we change to make the app even more user-friendly?

 

Click HERE to use the App.

 

MeTrueYou.com

“Share your interests, share your dreams!”

“Keep it simple or make it profound!”

“We all communicate!”

Sources:

[1] – https://www.psychologytoday.com/us/basics/relationships

[2] – https://nl.wikipedia.org/wiki/Polyamorie

[3] – https://loveacademy.nl/polyamorie-ethical-slut/

 

 

Alles over relaties, liefde en vriendschap

No Comments

Liefde is een van de meest diepgaande emoties die de mens kent.

Er zijn veel soorten liefde, maar de meeste mensen zoeken met uitdrukking naar een romantische relatie met een compatibele partner.

 

Voor sommigen zijn romantische relaties het meest betekenisvolle element van het leven, een bron van diepe vervulling.

 

Het vermogen om een gezonde, liefdevolle relatie te hebben is niet aangeboren.

 

Een groot deel van het bewijs suggereert dat het vermogen om een stabiele relatie te vormen begint in de kindertijd, in de vroegste ervaringen van een kind met een verzorger die op betrouwbare wijze tegemoetkomt aan de behoeften van het kind aan voedsel, zorg, bescherming, stimulatie en sociaal contact.

 

Die relaties zijn geen lotsbestemming, maar ze lijken patronen vast te stellen in relaties met anderen.

 

Mislukte relaties gebeuren om vele redenen en het falen van een relatie is vaak een bron van grote psychologische angst.

 

De meesten van ons moeten bewust werken om de vaardigheden te beheersen die nodig zijn om de relaties te laten slagen.

 

De redenen waarom we (online) daten.

Interacties alvorens de eerste ontmoeting spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het traject van een potentiële relatie. Alvorensde eerste ontmoeting hebben de gesprekspartners  de mogelijkheid om meer over elkaar te leren terwijl ze beoordelen of ze al dan niet goed op elkaar zijn afgestemd.

 

De informatie die we delen, zowel verbaal als non-verbaal, kan een blijvende indruk maken. Daarom zijn eerste gesprekken vaak zorgvuldig georganiseerde gebeurtenissen waarbij de deelnemers een specifieke rol spelen, met als doel een band te creëren.

 

Een groot deel van de geslachtsverschillen die worden waargenomen tijdens de eerste gesprekken zijn het resultaat van emotionele en seksuele aantrekkingskracht. Die verschillen geven mensen controle over een situatie, maar kunnen ook zorgen voor het zichzelf plaatsen in de te verwachte patronen.

 

Het doel van (online) dating

Het is belangrijk om het doel van daten te bepalen, omdat de redenen waarom we ons met dit gedrag bezighouden verband kunnen houden met de verschillende ervaringen die we hebben tijdens onze dates.

 

De jongere daters bekijken het daten vanuit een meer egocentrisch perspectief, terwijl late bloeiers meer gericht zijn op het hebben van gezonde en evenwichtige relaties.

 

Specifiek zijn zeven verschillende functies van daten te benoemen:

 • – recreatie,
 • – socialisatie,
 • – kameraadschap,
 • – toenemende status (d.w.z. om de sociale status te verhogen door een aantrekkelijke of populaire partner te daten),
 • – vrijerij,
 • – intimiteit,
 • – seksuele experimenten

 

De redenen van (online) daten zijn:

 • – persoonlijke onzekerheid,
 • – het onderzoeken van de mogelijkheid van een toekomstige relatie,
 • – vriendschap en plezier

 

De redenen waarom mensen daten zijn belangrijk, omdat zij aantonen dat er vele doelen zijn die het kan dienen.

 

De reden waarom één persoon ervoor kiest om op een date te gaan, komt mogelijk niet overeen met het doel van zijn / haar gesprekspartner. Daarom kan het beoordelen van de mate van betrokkenheid en interesse die een persoon alvorens een date in u heeft, doorslaggevend zijn voor het bepalen of de eerste daadwerkelijke ontmoeting kan plaatsvinden. [1]

 

De tradities van toen en de vrijheid van nu

Vroeger had het daten 1 specifiek doel – Het vinden van de toekomstige echtgenoot / echtgenote, al dan het bedriegen van je vaste partner niet uitgesloten.

 

De vriendschappen mocht men sluiten met personen van dezelfde geslacht.

 

Het delen van interesses deed je maar in een verenigingsverband.

 

Juist nu worden die lijnen overschreden. De mens is op zoek naar meer vrijheid. De mens wil niet meer in een bepaald hokje geplaatst worden. De mens wil nu zichzelf zijn en dat geeft aan de mens de vrijheid.

 

De vrijheid van nu komt door meer oorzaken tot stand. De inter-sekse interacties, uitgedrukt in het delen van dezelfde interesses, het beoefenen van dezelfde sporten, het bezitten van dezelfde posities op de carrièreladder, het hebben van dezelfde politieke ambities en noem maar op.

 

De tweede reden zijn de communicatiemogelijkheden die de technologie van nu te bieden heeft. De communicatietechnologie van nu wordt steeds sneller, steeds gemakkelijker, steeds beter. Dat biedt ons ongekende mogelijkheden. De penvrienden van vroeger worden nu als chat vrienden genoemd en vaak diep in ons hart als onze echte vrienden beschouwd, omdat we sneller en gemakkelijker de informatie kunnen delen en onze gevoelens beter kunnen uitdrukken (bijvoorbeeld video-, voice chat).

 

De samenleving is aan het veranderen. De mens verandert. De vrijheid is een keuze. Iedereen voelt zichzelf vrij op zijn of haar eigen manier. Het “ontstaan” van de nieuwe geslachten, het uitkomen voor je seksuele geaardheid heeft in de beschaafde wereld een voorrecht gekregen. Men kan en mag meerdere personen liefhebben.

 

Polyamorie

Polyamorie (van het Griekse πολύ poly, “veel, meerdere”, en Latijnse amor, “liefde”) staat voor een levenswijze waarin men open staat voor het gelijktijdig hebben van meer dan één liefdesrelatie, waarbij ook ruimte is voor seksualiteit op de voorwaarde dat het gebeurt in openheid en eerlijkheid en met medeweten en instemming van alle betrokkenen.  Er wordt een groot belang gehecht aan ethiek en goede communicatie tussen partners en vaak ook met de partners van partners.

 

Polyamorie onderscheidt zich nadrukkelijk van vreemdgaan of overspel, dat zonder toestemming van de partner gebeurt en daarmee als immoreel wordt gezien. Polyamorie wordt beschreven als “consensuele, ethische en verantwoordelijke non-monogamie”.

 

Polyamoreuze relaties kunnen op uiteenlopende manier bestaan, die de keuzes en filosofieën van de betrokkenen weerspiegelen, maar bevatten terugkerende thema’s zoals:

 • liefde,
 • intimiteit,
 • eerlijkheid,
 • integriteit,
 • gelijkheid,
 • communicatie
 • toewijding

 

Polyamorie onderscheidt zich van polygamie doordat er geen sprake hoeft te zijn van een huwelijk of intimiteit zoals bij polygamie. Polyamoureuze relaties kunnen allerlei vormen aannemen, van huwelijk, samenwonen tot parttime lange-afstandsrelaties [2].

 

Ethical Slut

Een vrouw wordt al snel als slet gezien als ze flirt en verleidelijk is; zij wordt als een gevaar voor het huwelijkse geluk gezien.

 

Positief slettebakken m/v is mogelijk als je dat doet met overleg en instemming van alle betrokkenen. Geen eenvoudige opgave en in de meeste liefdes praktijken zal ook blijken dat het een onmogelijke opgave is.

Alleen al de factor tijd kan een spelbreker zijn want iedereen wil aandacht.  Of zoals iemand zei “polyamorie is een carrière”. Het is een weloverwogen beslissing van mensen die hun verantwoordelijkheid nemen.

 

Verantwoordelijkheden

– Toestemming: Het gaat erom dat iedereen wat aan het (seksuele) gedrag heeft en dat het goed is voor het welzijn en plezier van alle personen.

– Eerlijkheid: Naar jezelf en de anderen.

– Respect:  Erken de gevoelens van jaloezie.

– Afspraken: Bespreek de te spenderen tijd.

– Communiceer: Praat over je gevoelens en hou contact met elkaar [3].

 

MeTrueYou App; MeTrueYou.com; Me True You Company

Relaties zijn er in vele soorten: seksueel, kort, lang, vriendschappelijk, intiem, etc. Zij voegen toe aan je leven,  geven je de ruimte om te leren, veranderen je en geven je plezier.

 

De oprichters van Me True You Company zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen sinds de start van Social Media. We hebben veel ervaring opgedaan, zowel op technologisch niveau als op het gebied van menselijke kennis.

 

De mensen achter de schermen hebben veel ervaring op verschillende gebieden. Technologie, Project Management, Wetgeving, Psychologie, etc. We combineren al die kennis en ervaring om gebruikers de meest betrouwbare bron van het socialiseren te bieden.

 

We werken aan de meest betrouwbare dating-app voor ruimdenkende mensen. Te allen tijde zullen we dat ook blijven doen. Het team van MeTrueYou volgt de laatste ontwikkelingen in de samenleving, in de technologische oplossingen, de nieuwste trends. Zo maken we constant kennis met nieuwe mensen, die mogelijk ook onze partners zullen worden en eigen inbreng zullen geven aan ons idee. Wij houden van mensen en mensen houden van ons. Wij groeien met de mensen mee en wellicht zal onze App jullie leven verrijken. De App dient niet ter vervanging van je bestaande leven, maar juist als een aanvulling. Gebruik het met mate en gezond verstand.

 

De MeTrueYou App dient tevens als de aanvulling op het bestaand aanbod. De ene app richt zich specifiek op de uiterlijke eigenschappen, de andere op de plaatselijke gebeurtenissen (near me). MeTrueYou richt zich voornamelijk op het delen van dezelfde interesses en het ontdekken van de nieuwe.

 

We introduceren de desktopversie als een pilot. Het abonnement in de hele maand juli 2018 betekent dat de Premium Acoount voor 30 dagen lang vanaf de inschrijfdatum GRATIS is ! Je krijgt ook van ons 500 credits helemaal GRATIS!

 

Ontdek onze 100% mobiel geoptimaliseerde app in een desktop / mobiel versie. Probeer het uit en laat ons weten wat je ervan vindt, wat je in de toekomst verwacht en wat kunnen we veranderen om de app nog gebruiksvriendelijker te maken?

 

Klik HIER om de App te gebruiken.

 

MeTrueYou.com

“Deel uw interesses, deel uw dromen!”

“Houd het eenvoudig of maak het diepzinnig!”

“We all communicate!”

 

Bronnen:

[1] – https://www.psychologytoday.com/us/basics/relationships

[2] – https://nl.wikipedia.org/wiki/Polyamorie

[3] – https://loveacademy.nl/polyamorie-ethical-slut/

 

 

Soon online

No Comments

Our team of developers, designers, project managers and other professionals is almost ready to make the new app working online. A few more things to finish and as promised this month the App will be shown online.

The following features ( more then 80 for now) will be available to the users:

Headline
About me
Profile completion percentage
Social login buttons
Facebook friend inviter
Facebook login and registration
Full registration and one step joining
Invite friends
Private instant messaging
General chat with customizable rooms
3D Chat with customizable rooms
Find new friends through personal characteristics
Find new friends through common interests
Find each other through the in-depth Matching algorithm
Free video chat
Free audio chat
Street Chat
Postcards
Greeting recording
Smilies in chats
Social network graph
Social timeline
On-site email
Biorhythm
Love calculator
Events section
Calendar
To-do lists
Places section
Groups
Blogs
Top bloggers
Music uploading and playing
Video sharing
Photo albums
Profile pictures
Forum
Users online
New users
Upcoming birthdays
Matching users
Users I viewed
Profile visitors
Basic and advanced searches
Saved searches
Distance radius search
Relationship types
Gender search filter
Sorting by relevance and by rating
Profile, list, and gallery view
Favourites
Friends
User blocking
Partner section
Couples
Custom statuses
Timeline sharing
Email notifications
Profile comments
Photo comments
Top voted users
Yes or No functionality
Hot-or-not
Nudity Filter
Hiding of the profile
Users can be made always online
Match mail
Automatic mobile version activation
3DCity friend inviter
Mobile Street Chat
Mobile Video Chat
Mobile Audio Chat
Mobile Video Upload
Mobile 3DCity
Clock
Calculator
Drawing in the profile
Draggable windows in the profile
Users can choose language
Automatic language detection
Newsletter subscription
Affiliate program included
Free trial
Site tour section
Information section
Help section
Contact us section