Tag: socializing

Official release of MeTrueYou App on Google Play

No Comments

Today is 10th of August 2018, It is 10:55 Local Time now. We announce the official release of the very first version of MeTrueYou App on Google Play!

Join us to discover the new world of Socializing by the MeTrueYou App.

 

Change the rules and increase your happiness. This is our starting position – offering a strong Dating and Socializing source that meets the latest trends.

 

Click HERE to join us for free!

 

 

The presentation of our project

No Comments

We have definitively completed the preparation of our service and of course we will adapt it to the wishes of the users. That is our starting position – offering a strong socializing dating source that meets the latest trends.

 

Currently our 100% mobile optimized version is available. The expected date of the launching of the Apps in Google Play and App Store is August 10, 2018. Try it on your mobile and tell us what do you think of it.

 

The following features are available:

 

 • Headline
 • About me
 • Profile completion percentage
 • Social login buttons
 • Facebook friend inviter
 • Facebook login and registration
 • Full registration in 1-step entry
 • Invite friends
 • Private instant messaging
 • General chat with chat rooms by interests
 • Find new friends through personal characteristics
 • Find new friends through common interests
 • Find each other through the in-depth Matching algorithm
 • Free video chat
 • Free audio chat
 • Postcards
 • Greeting recording
 • Emoticons in chats
 • Social network graph – Who is connected to whom?
 • E-mail messages
 • Biorhythm
 • Love calculator
 • Upload and play music
 • Share video
 • Photo albums
 • Profile photos
 • Users online
 • New users
 • Related users
 • Users that I have viewed
 • Profile visitors
 • Basic and advanced search
 • Saved searches
 • Remote search
 • Relationship types
 • Search filter for gender
 • Sort by relevance and by rating
 • Favorites
 • Friends
 • User blocking
 • Set
 • Groups
 • Custom statuses
 • E-mail notifications
 • Profile comments
 • Notes about photos
 • Top users
 • Yes or No functionality
 • Hot or Not
 • Nude filter
 • Hide the profile
 • Users can always be made online
 • Matching mail
 • Automatic activation of mobile version
 • Mobile video chat
 • Mobile audio chat
 • Mobile video upload
 • Users can choose language
 • Automatic language detection
 • Newsletter (our latest trendy lifestyle magazine)
 • Free trial (in July 2018 – 30 days from registration!)
 • Information section
 • Help section
 • Contact us

 

Of course we continue to work towards the extra functions that will fascinate you. More about that later.

 

Try it now for free: https://metrueyou.com/app/

 

Are you curious about who is behind the idea? We will tell you more about that later. Well, we would like to tell you about the initiator behind this project:

 

Pavel Shkarban, now 36 years old, from the lesser / more well-known Belarus, grew up in The Netherlands and has enjoyed his education and experience in both the Netherlands and Russia. He completely rejected his political statement a while ago and does not want to make any public statements about politics, except in the private circles with a cigar and a good sip of whiskey (or still Vodka?).

 

The other people working on the project have a lot of experience of more than 14 years in similar projects. In which areas are we situated? In the Netherlands, Germany, United Kingdom and United States of America. We speak Dutch, Russian, German, English and Spanish. We are constantly expanding our network. There are so many interesting people around us. We do not go further into how the network expansion works. However, we can tell from our own experience that meeting that one person brings a lot of new perspective, the new interests, expertise and so on.

 

The timeline of our project so far looks like this:

 

 • 16-02-2018 – The idea was born!
 • 27-03-2018 – Start of analysis (Desk / Field research)
 • 01-05-2018 – The beginning of the planning
 • 07-05-2018 – First Social Media presence
 • 15-06-2018 – Start of construction on the App / Social script
 • 30-06-2018 – Official public presentation of the online script
 • 10-08-2018 – The expected launch date of the App on Google Play and App Store

 

Our new Socializing / Dating App focuses primarily on interests, sharing interests and discover the new ones.. A small overview of these interests is:

 

 • Adventures
 • Animals
 • Art
 • Beauty
 • Blogging
 • Business
 • Cars
 • Cinema
 • Collection
 • Comedy
 • Computers
 • Cooking
 • Crafts
 • Dancing
 • Discounts
 • Drama
 • Drawing
 • Electronics
 • Entertaiment
 • Erotic
 • Eurovision
 • Fashion
 • Festivals
 • Finances
 • Fitness
 • Flowers
 • Food
 • Fun
 • Futuristic
 • Gaming
 • Hiking
 • History
 • Holiday
 • IT
 • Languages
 • LGBTQ+
 • Music
 • Nature
 • Perception
 • Pets
 • Photography
 • Poems
 • Polyamory
 • Psychology
 • Quotes
 • Reading
 • Religion
 • Sarcasm
 • Sex
 • Shopping
 • Space
 • Spirituality
 • Tattoo
 • Technic
 • Thouts
 • Travelling
 • TV
 • Wellness
 • Wisdom
 • World facts
 • Writing
 • Yoga

 

Where are your interests? Do you have a new not yet known interest and do you want to tell more about it? Do you want to share your new interest with others? That’s your chance!

 

Meet new interesting people. Feel free to introduce yourself in our app and in our community.

MeTrueYou.com

“Share your interests, share your dreams!”

“Keep it simple or make it profoundly!”

“We all comminicate!”

 

    

Presentatie van ons project

No Comments

We hebben de voorbereiding van onze service definitief afgebouwd en uiteraard zullen we het aanpassen naar de wensen van de gebruikers. Dat is onze startpositie – het aanbieden van een sterke socializing bron, die voldoet aan de laatste trends.

 

Momenteel is onze 100% mobiel geoptimaliseerde versie beschikbaar. De verwachte datum van de komst van de Apps in Google Play en App Store is 10 augustus 2018. Probeer het alsnog uit op je mobiel en vertel ons wat jij er van vindt.

 

De volgende functies zijn beschikbaar:

 

 • Headline
 • Over mij
 • Voltooiingspercentage profiel
 • Sociale login-knoppen
 • Facebook-vriend inviter
 • Facebook login en registratie
 • Volledige registratie in 1-stap toetreding
 • Nodig vrienden uit
 • Privé-instant messaging
 • Algemene chat met chat kamers op interesses
 • Vind nieuwe vrienden door persoonlijke eigenschappen
 • Vind nieuwe vrienden door gemeenschappelijke interesses
 • Vind elkaar via het diepgaande Matching-algoritme
 • Gratis videochat
 • Gratis audiochat
 • Postkaarten
 • Begroeting opname
 • Emoticons in chats
 • Sociaal netwerkgrafiek – Wie is met wie verbonden?
 • E-mail berichten
 • Bioritme
 • Love calculator
 • Muziek uploaden en afspelen
 • Video delen
 • Foto albums
 • Profiel foto’s
 • Gebruikers online
 • Nieuwe gebruikers
 • Verwante gebruikers
 • Gebruikers die ik heb bekeken
 • Profiel bezoekers
 • Basis en geavanceerd zoeken
 • Bewaarde zoekopdrachten
 • Zoeken op afstand
 • Relatietypes
 • Zoekfilter voor geslacht
 • Sorteren op relevantie en op beoordeling
 • Favorieten
 • Vrienden
 • Gebruikersblokkering
 • Koppels
 • Groepen
 • Aangepaste statussen
 • E-mail notificaties
 • Profiel opmerkingen
 • Opmerkingen over foto’s
 • Top gebruikers
 • Ja of Nee functionaliteit
 • Hot or Not
 • Naaktfilter
 • Verbergen van het profiel
 • Gebruikers kunnen altijd online worden gemaakt
 • Matching mail
 • Automatische activering van mobiele versie
 • Mobiele videochat
 • Mobiele audiochat
 • Mobiele video-upload
 • Gebruikers kunnen taal kiezen
 • Automatische taaldetectie
 • Nieuwsbrief (onze nieuwste trendy lifestyle magazine)
 • Gratis proefversie (in juli 2018 – 30 dagen vanaf de aanmelding!)
 • Informatie sectie
 • Help-gedeelte
 • Neem contact met ons op

 

Uiteraard blijven we verder werken naar de extra functies, die jou zullen fascineren. Daar later meer over.

 

Probeer het nu gratis uit: https://metrueyou.com/app/

 

Ben jij benieuwd naar wie er allemaal achter het idee zit? Daarover vertellen wij ook later meer. Wel vertellen wij graag over de initiatiefnemer achter dit project:

 

Pavel Shkarban, nu 36 jaar oud, afkomstig uit de minder/meer bekende Wit-Rusland, in Nederland opgegroeid en heeft zijn opleidingen en ervaring zowel in Nederland als Rusland genoten. Hij heeft zijn political statement een tijd geleden helemaal verworpen en wil over de politiek geen enkele publieke uitspraken meer doen, behalve dan in de besloten kringen met een sigaar en een goed  slok whisky (of toch nog Vodka?) erbij.

 

De overige mensen die aan het project aan het werken zijn hebben een ruime ervaring van meer dan 14 jaar in de soortgelijke projecten. In welke gebieden zijn we gesitueerd? In Nederland, Duitsland, Verendigd Koninkrijk en Verenigde Staten van Amerika. We spreken Nederlands, Russisch, Duits, Engels en Spaans. We breiden constant ons netwerk uit. Er zijn zoveel interessante mensen rond ons omheen. We gaan niet verder op in hoe het netwerk uitbreiding in zijn werk gaat. Wel kunnen we uit onze eigen ervaring vertellen, dat het ontmoeten van dat ene persoon brengt veel nieuw kijk, de nieuwe interesses, expertise en noem maar op met zich mee.

 

De tijdlijn van ons project ziet er tot nu toe als volgt uit:

 

 • 16-02-2018 – Het idee was geboren!
 • 27-03-2018 – Begin van analyse (Desk / Field research)
 • 01-05-2018 – Het begin van de planning
 • 07-05-2018 – Eerste Social Media aanwezigheid
 • 15-06-2018 – Start van de bouw aan de App / Social script
 • 30-06-2018 – Officiële openbare presentatie van het online script
 • 10-08-2018 – De verwachte lanceerdatum van de App op Google Play en App Store

 

Onze nieuwe Socializing / Dating App richt zich vooral op interesses, eigen interesses delen en de nieuwe ontdekken. Een klein overzicht van die interesses is:

 

 • Ambachten
 • Auto’s
 • Avonturen
 • Bedrijf
 • Bioscoop
 • Bloemen
 • Bloggen
 • Boodschappen doen
 • Citaten
 • Computers
 • Dansen
 • Dieren
 • Drama
 • Elektronica
 • Entertaiment
 • Erotisch
 • Eten
 • Eurovision
 • Festivals
 • Fotografie
 • Futuristisch
 • Gaming
 • Gedachten
 • Gedichten
 • Geld
 • Geschiedenis
 • Geschiktheid
 • Holiday
 • Huisdieren
 • ICT
 • Koken
 • Komedie
 • Kortingen
 • Kunst
 • Lezing
 • LGBTQ +
 • Mode
 • Muziek
 • Natuur
 • Op reis
 • Perceptie
 • Polyamorie
 • Pret
 • Psychologie
 • Religie
 • Ruimte
 • Sarcasme
 • Schoonheid
 • Schrijven
 • Seks
 • Spiritualiteit
 • Talen
 • Tatoeëren
 • Techniek
 • Tekening
 • TV
 • Verzameling
 • Wandelen
 • Wellness
 • Wereld feiten
 • Wijsheid
 • Yoga

 

Waar liggen jou interesses? Heb jij een nieuwe nog niet bekende interesse en wil jij daar meer over vertellen? Wil jij jouw nieuwe interesse graag met anderen delen? Dat is jouw kans!

 

Ontmoet nieuwe interessante mensen. Voel jezelf vrij om zichzelf voor te stellen in onze app en in onze community.

 

MeTrueYou.com

“Deel uw interesses, deel uw dromen!”

“Houd het eenvoudig of maak het diepzinnig!”

“We communiceren allemaal!”